اخبار و مطالب | News & Articles

بیشتر

بازدید اولیه بیمه های ابنیه

بيمه های مسئوليت

 

روزانه حوادث بيشماری در اطراف ما رخ مي‌دهد و طبق قانون، هر شخصی كه باعث ايجاد خسارت (جانی و مالی) برای افراد ديگر شود مسئول جبران آن است. اگر چنين شرايطي پيش آيد و شما در موقعيتی قرار گيريد كه مسئول يك حادثه شناخته شويد داشتن يك بيمه نامه مناسب می تواند پوشش كافی را برای شما فراهم سازد.
 

 

انواع بیمه نامه مسئولیت

 

بيمه مسئوليت شركت هاي حمل و نقل

براساس ماده 388 اصلاحی قانون تجارت متصدی حمل و نقل به استناد بارنامه های صادره در قبال ارسال كنندگان ويا صاحبان كالا مسئول بوده و هرگونه خسارت بوجود آمده به عهده آنها می باشد. با خريد اين بيمه نامه متصديان حمل و نقل می توانند مسئوليت خود را در قبال صاحبان كالا و ارسال كنندگان تحت پوشش قرار دهند. بديهی است خسارت وارده به بار در بيمه های باربری و مسئوليت متصدي حمل و نقل در اين بيمه نامه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

 

بيمه مسئوليت مدنی مدير ساختمان در قبال مالكان، ساكنين و اشخاص ثالث

عبارتست از بيمه مسئوليت مدني و حرفه‌ای بيمه‌گذار در قبال مالكان، ساكنين و اشخاص ثالث، بدين‌ معنا كه چنانچه در  نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدی مدير ساختمان پس از احراز مسئوليت بيمه‌گذار مطابق باشرايط  و مفاد بيمه‌نامه،‌حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

مطالب مرتبط

ساعت های کاری

  • شنبه - چهارشنبه7:15 صبح الی 15:30 بعد از ظهر
  • پنج شنبه7:15 صبح الی 12:45 بعد از ظهر
  • آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، بلوار میرداماد، ابتدای پل، ضلع شمالی خیابان، پلاک 325
  • تلفن : 8259 | فکس : 8259 (داخلی1099)

چند لحظه صبر کنید