در باره ما


سابقه و تاريخچه شركت ياري رسان پارسيان

 

 كمك رساني يا Assistance براي اولين باردردهه 1960 دراشاره به صنعتي نو پا بكار گرفته شد . بنيان گذاران اين صنعت كه بعدها به يكي از بزرگترين شركتهاي بيمه المللي كمك رساني (Europ Assistance ) تبديل شدند. اين فعاليت را دريك چهارچوب ساده براي ارائه خدمات به بيمه شدگان فرانسوي در طول سفر آنها دراسپانيا آغاز كردند. اين بيمه شدگان عليرغم داشتن پوشش بيمه اي قادر به استفاده ازمزاياي آن درخارج ازمحل زندگي خود نبودند و بيمه نامه آنها دراسپانيا عملاً ارزشي نداشت . كمك رساني ابتدائي ، خدمات مورد نياز را در دسترس بيمه شدگان قرار ميداد و هزينه آنرا از شركت بيمه دريافت ميكرد . از آن زمان تا به امروز كمك رساني راه زيادي پيموده و به صنعتي بزرگ ، بين اللملي وگسترده و غير قابل چشم پوشي تبديل شده است . امروز كمتر شركت بيمه در جهان بدون استفاده ازخدمات كمك رساني فعاليت مي نمايد .

شركتهاي بيمه موسساتي "مالي " هستند و فعاليت آنها جبران خسارات مالي است.بنا به تعريف نيز بيمه عقدي است كه يك طرف ( بيمه گر ) با دريافت مبلغي تحت عنوان حق بيمه از طرف ديگر (بيمه گذار ) متعهد مي شود . تا خسارت وارده به موضوع بيمه راجبران نموده و يا وجه معيني راپرداخت نمايد. اين اصل ،‌عنصر اصلي رابطه ميان بيمه گر و بيمه گزار بوده و بركليه قراردادهاي بيمه اي در رشته هاي گوناگون حاكم است. رابطه ،يك رابطه مالي مبتني برجبران خسارت و يا پرداخت غرامت است. معيار سنجش " خسارت " نيزمالي و با ارزش مادي موضوع بيمه سروكار دارد.

از زمان پيدايش صنعت بيمه تا به امروز ، جهان دستخوش تغييرات فراواني شده است . مردم تغيير كرده وانتظارات ونيازهاي مردم است. يك نگاه مختصر به " بانك " كه ازلحاظ ماهيت مانند "‌بيمه" موسسه اي مالي است ،‌ اين تغييرات و نوآوري ها را در تامين نيازهاي خدماتي سپرده گزاران به وضوح نشان مي دهد . پيدايش چك ، كارتهاي اعتباري ، باجه هاي عابربانك ، همه و همه در جهت دسترسي آسان ،‌راحت وسريع سپرده گزاران به پول و" خدمات " بوجود آمده اند .

اين تحول در صنعت بيمه ازطريق بوجود آمدن شركتهاي" كمك رسان " ، كه موسساتي مستقل از شركتهاي بيمه ، اما ارائه كننده خدمات به بيمه گذاران آنها هستند صورت پذيرفته است . نقش موسسات "كمك رساني " در شركتهاي " بيمه " خدماتي نمودن پوشش هاي بيمه اي مختلف بويژه در رشته هاي اشخاص است . اين رشته از فعاليت ، ازسال1371درايران با تاسيس چند شركت شكل گرفته است .

 موضوع فعاليت شركت

 • ارائه خدمات پشتيباني درماني به بيمه شدگان تحت پوشش قراردادهاي درمان گروهي ، افراد تحت پوشش صندوق هاي خود بيمه گري و پشتيباني كامل خدمات مربوط به پذيرش خسارت ، ارزيابي خسارت ،‌ كارشناسي خسارت و پرداخت خسارت دركليه مراحل قبل از بستري ، در مدت بستري و پس از بستري و ترخيص در قالب فعاليتهاي زير :
  1. كارشناسي و بررسي هزينه هاي درماني و ارزيابي خسارت هاي ناشي از فوت و نقص عضو
  2. ارائه خدمات مشاوره اي و پشتيباني به بيمه شدگان خسارت ديده
  3. ارائه خدمات درماني از طريق مراجع درماني و پشتيباني طرف قرارداد
  4. برقراري ارتباط و انعقاد قرارداد با مراكز درماني وكنترل كيفيت خدمات ارائه شده از ايشان به مشتريان شركت
  5. كارشناسي تعيين وضعيت بيمه شده دچار حادثه
  6. انجام خدمات كارشناسي در زمينه صدور بيمه نامه هاي اشخاص

 

1. ارائه خدمات درماني از طريق مراجع درماني و پشتيباني طرف قرارداد

1. 1.  سازماندهي انتقال پزشكي زميني و هوايي

2. 1. انجام هماهنگي هاي لازم جهت انتقال پزشك به محل حادثه يامحل مورد درخواست متقاضي

3. 1. انجام هماهنگي هاي لازم جهت امداد رساني زميني ، هوايي ودريايي وانتقال بيمار به مراكز درماني

4. 1.  نظارت پرشكي بر كليه مراحل مرتبط با فرآيند درمان

5. 1. مديريت و برنامه ريزي فرآيند چكاپ

 

2. برقراري ارتباط و انعقاد قرارداد با مراكز درماني و كنترل كيفيت خدمات ايشان

 

1. 2.  برقراري ارتباط و انعقاد قراردادها با بيمارستانها ، مراكز جراحي محدود و درمانگاهها براي ارائه خدمات درماني

2. 2. برقراري ارتباط و انعقاد قراردادها با مراكز تشخيصي درماني براي ارائه خدمات درماني

3. 2. برقراري ارتباط و انعقاد قرارداد با داروخانه ها

4. 2. برقراري ارتباط و انعقاد قرارداد با پزشكان و دندانپزشكان داراي مطب براي ارائه خدمات درماني

5. 2. كنترل كيفيت خدمات ارائه شده از سوي مراجع درماني طرف قرارداد

 

3. كارشناسي تعيين وضعيت بيمه شده دچارحادثه

1. 3. انجام معاينات پزشكي سرپايي از بيماران و مصدومين و اعلام نظر درخصوص وضعيت بيمه( نوع بيماري و حادثه )

2. 3. تعيين درصد نقص عضو و اعلام كلي يا جزئي بودن آن ( موقت بودن و يا دائمي بودن نقص عضو )


4. انجام خدمات كارشناسي در زمينه صدور بيمه نامه هاي اشخاص

1. 4. انجام معاينات پزشكي متقاضيان صدور بيمه نامه در هريك از انواع بيمه نامه هاي اشخاص

2. 4. بررسي دقيق پرونده هاي پزشكي تكميل شده متقاضيان صدور بيمه نامه واعلام نظر پزشكي درخصوص صدور و يا عدم بيمه نامه

ساعت های کاری

 • شنبه - چهارشنبه7:00 صبح الی 14:30 بعد از ظهر
 • پنج شنبه7:00 صبح الی 13:00 ظهر
 • آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، بلوار میرداماد، ابتدای پل، ضلع شمالی خیابان، پلاک 325
 • تلفن : 8259 | فکس : 8259 (داخلی1099)

چند لحظه صبر کنید